Despre noi

Experienta acumulată, dar și portofoliul nostru actual de societați comerciale cu domenii de activitate diferite, garantează calitatea serviciilor cu care venim în întampinarea dumneavoastră.

Environment Secure Solutions este o societate cu capital privat românesc care activează în domeniul legislativ al Protecției Mediului oferindu-vă posibilitatea de a externaliza sarcinile pentru îndeplinirea obligațiilor ce vă revin, conform actelor normative în vigoare.
Reducerea costurilor
Prevenirea apariţiei deşeurilor poate însemna economisirea banilor.
Experiență
Angajații societății activează în domeniul protecției mediului din anul 2010.
Seriozitate și profesionalism
Dezvoltarea unui sistem de management integrat al deșeurilor.
Servicii premium
Asistență în caz de control fără costuri suplimentare.
Servicii oferite

De peste 8 ani oferim servicii de consultanţă în domeniul legislativ al protecţiei mediului!


Noutati
LEGISLAȚIE:

Legislatia privind deseurile:
 • HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor
 • Legea 211/2011 privind regimul deseurilor
 • HG 1061/2008 privind transportul deseurilor
 • Ordin 1226/2012 privind deseurile medicale
Legislatia privind ambalajele si deseurile de ambalaje:     
 • Legea 249/2015 privind gestionarea deseurilor de ambalaje
 • Ordinul 192/2014 privind modalitatile de calcul al contributiilor si taxelor catre AFM
 • Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
Legislatia privind Echipamente Electrice si Electronice si Deseurile din EEE:
 • OUG nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 
 • Ordinul 1226 din 2007 privind limitarea utilizarii anumitor substante priculoase in echipamentele electrice si electronice
 • Ordinul 556 din 2006 privind marcajul specific aplicat pe piata dupa data de 31 decembrie 2006
 • Ordinul 1223 din 2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si DEEE
Legislatia privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumualtori:
 • ORDIN Nr. 1399/2032 din 2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori
 • ORDIN Nr. 669/1304 din 2009 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a producatoriilor de baterii si acumulatori
 • ORDIN Nr. 139/92032 din 2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii;
 • HOTARARE Nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori;
 
Altele:
 • OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu   
 • HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
 • HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

Environment Secure Solutions S.R.L. - P.L. Bucureşti

Bulevardul Libertăţii, nr. 2

Sector 4

Bucureşti - România

Tel.: +40 735 354 567

Email: office@serviciimediu.ro

Environment Secure Solutions S.R.L. - P.L. Buzău

Strada Păcii, nr. 75

Buzău - România

Tel.: +40 735 354 567

Email: office@serviciimediu.ro

Lasati-ne un mesaj!

Trimite