Gestiunea deşeurilor


Gestiunea deşeurilor

Gestiunea deşeurilor reprezintă una dintre problemele importante cu care se confruntă România în ceea ce priveşte protecţia mediului. Aceasta, aşa cum este ea definită în Legea 211/2011, înseamnă “colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni […].”.

Conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor principalele obligaţii ce revin operatorilor economici sunt:
 • să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor;
 • să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate;
 • să încadreze în codurile prevăzute în anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor fiecare tip de deşeu generat de propria activitate;
 • să valorifice deşeurile generate conform ierarhiei deşeurilor (prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, elte operaţiuni de valorificare de ex. valorifarea energetică, eliminarea);
 • să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă;
 • în cazul operatorilor economici autorizati se adauga obligaţia de a asigura colectarea separată si de a nu le amesteca în timpul transportului;
 • să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor şi să evite formarea de stocuri;
 • persoanele juridice care au calitatea de producător şi/sau importator au obligaţia să acopere costurile de gestionare a deşeurilor din deşeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului;
 • să desemneze o persoană care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea 211/2011. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.
 • să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu şi să o păstreze cel puţin 3 ani.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de:

 • Garda Natională de Mediu
 • Autorităţile administraţiei publice locale şi personalul împuternicit al acestora
Servicii oferite privind evidenţa gestinunii deşeurilor
Environment Secure Solutions vine în sprijinul dumneavoastră oferindu-vă posibilitatea externalizării următorului pachet de servicii:

 • identificarea tipurilor de deşeuri generate;
 • întocmirea şi implementarea unei proceduri de gestionare a deşeurilor generate;
 • încadrarea deşeurilor pe coduri conform HG 856/2002, iar acolo unde este cazul intermedierea relaţiilor cu laboratoarele acreditate pentru realizarea analizelor necesare încadrării corecte a deşeurilor;
 • amplasarea în puncte cheie a minipubelelor destinate colectării separate a deşeurilor şi etichetarea corespunzătoare a acestora pe tip de material;
 • consiliere pentru amenajarea spaţiilor destinate stocării temporare a deşeurilor;
 • identificarea soluţiilor tehnice pentru colectarea, transportul, valorificarea şi/sau eliminarea deşeurilor cu ajutorul societăţilor de profil;
 • consiliere pentru întocmirea documentelor de transport aferente tipurilor de deşeuri generate conform HG 1061/2008;
 • întocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor conform HG 856/2002;
 • întocmirea şi depunerea raportărilor către autorităţi (online – pe platforma sistem integrat de mediu SIM – şi editat pe suport de hârtie).
Pentru mai multe detalii nu ezitaţi să ne contactaţi!