Raportari Agentia pentru Protectia Mediului

Conform legislatiei in vigoare sunt impuse mai multe raportari catre Agentia pentru Protectia Mediului cum ar fi:

  • Gestiunea deseurilor – conform legii 211/2011 si HG 856/2002;
  • Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje – conform ordin 794/2012;
  • Monitorizarea factorilor de mediu ape, aer, sol/subsol, zgomot;
  • Evidenta EEE si DEEE – conform OUG 5/2015;
  • Evidenta B&A si DBA – conform Ordinului 669/1304 din 2009;