09 Jun
Modificarea sistemului de gestionare a deseurilor de ambalaje

Ordinul nr. 149/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu aduce o serie de clarificari referitoare la modalitațile practice prin care operatorii economici trebuie sa își îndeplinească obligațiile cu privire la gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Noul act normativ detaliază mecanismele de implementare a noilor obligații, aparute ca urmare a modificarilor introduse prin Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 74/2018, publicata în iulie 2018. citeste mai mult

Sursa: https://www.pwc.ro/ro