Factori de mediu

În funcţie de măsurile impuse în autorizaţia de mediu monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin efectuarea unor analize de laborator:

  • Indicatori de calitate aer – emisii şi imisii
    • Din instalaţiile şi procesele tehnologice;
    • Specifici arderii combustibilului gazos de la centralele termice;
  • Indicatori de calitate ape uzate/epurate;
  • Indicatori de calitate nivel de zgomot.